نظر به این که سازنده‌های فعال در دستارو در سراسر ایران حضور دارند برای انتقال بین شهری از روش های پستی موجود و مطمئن مثل پست جمهوری اسلامی، تی پاکس و غیره استفاده می شود. برای ارسال های داخل شهری، از روش های معمول مثل پیک موتوری استفاده می شود. همچنین گروه دستارو در حال برنامه‌ریزی برای دستیابی به راه‌های آسان‌تر برای ارسال‌ می‌باشد

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده